We verspillen geen water

Inkomend water

We proberen zo zuinig mogelijk om te gaan met het water dat we nodig hebben voor onze bedrijfs­voering. We gebruiken:

  • Industriewater: dit wordt gemaakt uit oppervlaktewater en draagt daarom niet bij aan verdroging van het milieu
  • Koelwater: dit halen we uit het Hollandsch Diep en daar geldt hetzelfde voor
  • Drinkwater: nodig voor de sanitaire voorzieningen en om vlokmiddel te maken voor onze eigen afvalwater­zuiverings­­installatie

Uitgaand water

SNB maakt een onderscheid tussen vier uitgaande waterstromen:

  • Hemelwater van wegen en terreinen (dit wordt geloosd op een sloot en zorgt dus niet voor verdroging van het milieu)
  • Hemelwater op daken (gebruikt als koelwater)
  • Koelwaterspui (hergebruikt als koelwater)
  • Bedrijfsafvalwater (geloosd op het riool, na behandeling in de eigen afvalwater­zuiverings­installatie van SNB. Deze installatie wordt continu geoptimaliseerd)