Minder slib, andere samenstelling

SNB is met circa 30% marktaandeel een van de grootste verwerkers in de Nederlandse markt voor zuiveringsslib. SNB wil het zuiveringsslib continu verwerken. Dat houdt in dat die verwerking solide verloopt en we de waterschappen maximaal ontzorgen. Uiteraard tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten.

De samenstelling van het aangeleverde slib is aan het veranderen, en de hoeveelheid slib die naar SNB gaat neemt af. Dit komt doordat de waterschappen zelf zogenaamde Energiefabrieken en Grondstoffenfabrieken aan het opzetten zijn bij de waterzuivering. Niettemin was de totale hoeveelheid aangeleverd zuiveringsslib in 2020 hoger dan verwacht.

Beschikbaarheid installatie

SNB heeft zelf circa 417.075 ton zuiveringsslib verwerkt en circa 32.017 ton laten verwerken door externe partijen. De externe verwerking was nodig doordat de beschikbaarheid van de slibverwerkingsinstallatie en de doorzet per bedrijfsuur in 2020 achterbleven bij de verwachtingen.

Hoe komt dat?

We constateren dat de hoeveelheid organische stof en water in het slib nogal kan wisselen en dat beïnvloedt de prestaties van de slibverwerkings­installatie. Om deze effecten beter te onderzoeken is een energiemodel voor de verbrandings­ovens opgesteld. Daarnaast hadden we in 2020 te maken met een aantal storingen en verstoppingen, waardoor de slibverwerkings­installatie minder beschikbaar was.