We halen schadelijke stoffen eruit en winnen waardevolle stoffen terug

Bij de verwerking van zuiveringsslib verwijderen we ongewenste stoffen, zoals:

• zware metalen • hormonen • ziekteverwekkers • meststoffen • medicijnresten • microplastics

Waardevolle grondstoffen winnen we juist terug uit het slib. Hier wordt onder andere glas, betonsteen en asfalt van gemaakt.

Door deze secundaire grondstoffen te hergebruiken zijn we minder afhankelijk van primaire grondstoffen. Goed voor het milieu dus. De uitdaging is het om – samen met onze ketenpartners – steeds meer van die secundaire grondstoffen terug te winnen. Een uitdaging, omdat de verontreiniging in het slib de komende jaren zal toenemen en omdat er strengere regelgeving over hergebruik van afval zit aan te komen. Daarnaast willen we ook onze eigen inzet van grond- en hulpstoffen verminderen.

Focus op fosfaat

Bijzondere aandacht is er voor het terugwinnen van fosfaat uit de as die ontstaat na verbranding van het slib. De afgelopen jaren wist SNB circa 5.000 ton fosfaat terug te winnen, maar in potentie zou dit 2.600 ton per jaar kunnen zijn.

Met andere partijen onderzochten we de haalbaarheid van een fosfaatopwerkingsfabriek in Nederland, gebaseerd op innovatieve technologieën. Dit onderzoek krijgt in 2021 een vervolg met een uitgebreide proef in een pilotinstallatie. Op basis van de resultaten beslissen we later in 2021 of zo’n fabriek gerealiseerd kan worden. Daar komt nogal wat bij kijken. Denk aan de financiële haalbaarheid, een EU-aanbesteding, de vergunbaarheid, afzetbaarheid van de producten en de samenwerkingsvorm.

Het slib­verwerking­sproces in beeld