Op weg naar de kringloop

We willen mens en natuur beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken. Dat is de missie van SNB.

SNB verwerkt zuiveringsslib: we winnen energie en bruikbare grondstoffen terug, en verwijderen schadelijke stoffen.

Hiermee realiseren we onze ultieme ambitie: om samen met onze waterschappen en ketenpartners een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren.

We streven ernaar om die keten om te buigen naar een kringloop en die vervolgens te sluiten: met zo veel mogelijk hergebruik en zo min mogelijk afval en energieverlies. SNB legt daarbij de focus uiteraard op de slibketen.

DRIE KERNWAARDEN

Alles wat we doen, doen we vanuit onze drie kernwaarden:

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken in de afvalwater- en slibketen leidt tot een betere en circulaire wijze van het verwerken van zuiveringsslib.

Wij willen in ons doen en laten een betrouwbare partner zijn voor waterschappen en ketenpartners. We komen afspraken na en zijn transparant over wat we doen.

We zoeken naar een balans tussen continuïteit in verwerking, verwerkingskosten en duurzaamheid. We streven naar slibverwerking tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, die in de behoeften van mens en natuur voorziet.