Ten slotte

2020 was het jaar waarin we onze nieuwe strategie voor de periode 2021-2016 hebben vormgegeven, in het ondernemingsplan SAMEN NATUURLIJK BETER. Daarmee geven we maximaal invulling aan onze missie om mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken.

Zo maken we ook onze ultieme ambitie waar: het realiseren van een circulaire afvalwater- en slibketen, samen met onze waterschappen en ketenpartners. Dit vraagt om kennis te delen tussen de verschillende onderdelen van de keten. In 2021 gaan we ons daarom sterk maken voor een gezamenlijke innovatie­strategie.

Het lijkt erop dat in 2020 voor het eerst de effecten zichtbaar werden van een gewijzigde samenstelling van het zuiveringsslib door de innovaties op de rioolwater­zuiverings­installaties. Samen met de waterschappen wordt dit nu verder onderzocht.

‘Samen’ is het woord dat onze werkwijze het beste omschrijft. Ik spreek daarom op deze plaats graag mijn dank uit aan al onze medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, partners en alle anderen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan SNB!

image