Van afvalwater naar schoon water

Draai de kraan open en er komt schoon water uit. Gebruikt water laten we zonder omzien wegstromen in het riool. Dat dit zo vanzelfsprekend voor ons is, komt voornamelijk door de afvalwaterzuivering door de waterschappen. Van afvalwater wordt weer schoon water gemaakt.

Achter de kringloop van het water, begint een andere keten: die van het zuiveringsslib. Dat slib is een restproduct van het biologisch zuiveren van afvalwater op de rioolwater­zuiverings­installaties van de waterschappen. SNB verwerkt dat zuiveringsslib; op een manier die zo optimaal mogelijk is voor mens en natuur.

Lees in deze publieksversie van ons jaarverslag over 2020 waar onze focus lag, welke prestaties we hebben geleverd en hoe we vooruitkijken naar de toekomst.