Hogere ondernemings­waarde door lage kosten

SNB heeft publieke aandeelhouders (waterschappen) en geen winstoogmerk. We drukken onze ondernemingswaarde uit in termen van zo laag mogelijke verwerkingskosten. De kosten die we maken voor de verwerking van zuiveringsslib worden doorbelast aan klanten, voornamelijk waterschappen, en zijn daarmee rechtstreek van invloed op de hoogte van de waterschapsbelastingen. Een gezonde balans tussen continuïteit, verwerkingskosten en duurzaamheid is hierbij het uitgangspunt.

Ontwikkeling verwerkingskosten

We sturen onze kosten­ontwikkeling al jaren op basis van een kostenindex, die een continue daling van kosten laat zien. SNB verwacht dat haar nieuwe strategie de kosten verder zal doen dalen.

Ontwikkeling kostenindex