We streven naar energieneutrale verwerking

SNB gaat zo efficiënt mogelijk met energie om. De warme die vrijkomt bij de slibverbranding drijft een stoomturbine aan, die de elektriciteit opwekt die we nodig hebben voor onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een eigen zonnepark en proberen we ons energieverbruik te verminderen door energiezuinige apparatuur te gebruiken en een slimmere bedrijfsvoering.

Steeds minder verbruik

SNB meet al jaren haar energie­productie en energie­verbruik in een energie­verbruiks­index. In 2020 is een onderzoek gestart om het rendement op de turbines te verbeteren. In 2021 wordt dit onderzoek uitgebreid. Met als doel: een volledig energie­neutrale verwerking van zuiveringsslib.

Energieverbuiksindex