Vooruitblik op 2021

Strategisch

In 2021 wordt het ondernemingsplan SAMEN NATUURLIJK BETER uitgevoerd. De belangrijkste focus in 2021 ligt onder meer op het inspelen van aankomende milieuwetgeving, de omvang van het aantal aandeelhouders en de bijdrage die SNB kan leveren in het landelijke plan van de Unie van Waterschappen voor een robuuste en duurzame slibeindverwerking.

Bedrijfsvoering

We kijken met name naar het verbeteren van de doorzet en de energieproductie. Ook onderzoeken we samen met de waterschappen of de slibsamenstelling gewijzigd kan worden om de prestaties van de slibverwerkings­installatie te verbeteren. Tenslotte gaan we onderzoeken hoe we kunnen omgaan met het verhoogde stikstofgehalte in het afvalwater.

Innovatie

In 2021 gaat SNB zich sterk maken om te komen tot een gezamenlijk innovatie­beleid met de verschillende ketenpartners. We gaan verder met onderzoeken hoe we de uitstoot van stikstof kunnen verminderen en hoe we de terugwinning van een aantal stoffen kunnen verbeteren: fosfaat uit de vliegas, ammoniumsulfaat en –nitraat uit het afvalwater en bioplastics uit het zuiveringsslib.

Organisatie

In 2021 implementeren we ons nieuwe P&O-beleid, om te zorgen voor een toekomst­bestendige organisatie die goed toegerust is om onze strategische doelen te verwezenlijken.