Ten slotte

Het was voor ons een jaar vol mooie dingen. Met de aanleg van ons zonnepanelenpark zetten wij voorlopig de kroon op onze energie-optimalisatie. Ook kregen wij veel positieve energie uit ons strategievormingsproces. Wat gaat ons de toekomst brengen?

Er was ook verdriet. Het overlijden van Marcel Lefferts, directeur vanaf het eerste uur, heeft veel impact gehad. Marcel heeft SNB gebracht waar wij nu zijn en wij zullen zijn gedrevenheid, zijn positiviteit en zijn drang naar vernieuwing missen.

SNB is een bedrijf van en voor de waterschappen. Net als de waterschappen hebben wij de ambitie om een circulariteit te realiseren. Daarom staat in onze missie continuïteit in het verwerken van zuiveringsslib met maximale terugwinning van energie en grondstoffen centraal, in combinatie met het minimaliseren van onze milieuvoetafdruk. Wat we daar het afgelopen jaar aan hebben gedaan, heeft u in beknopte vorm in dit digitale jaarverslag kunnen lezen.

De omgeving waarin SNB opereert wordt steeds dynamischer. De markt is volop in beweging en de ontwikkelingen in 2019 zoals het klimaatakkoord, de stikstofproblematiek en zorgen rondom de impact van zeer zorgwekkende stoffen, zullen in 2020 hun weerslag krijgen. Dit leidt tot kansen en bedreigingen waarop we scherp moeten handelen. Ons nieuwe ondernemingsplan gaat hiervoor de kapstok vormen.

Ik wil graag alle medewerkers en stakeholders bedanken voor hun inspanningen in 2019 om van SNB een nog mooier en duurzamer bedrijf te maken. Silvester Bombeeck Directeur

Het gehele jaarverslag is op onze website te downloaden

image

Ten slotte

Het was voor ons een jaar vol mooie dingen. Met de aanleg van ons zonnepanelenpark zetten wij voorlopig de kroon op onze energie-optimalisatie. Ook kregen wij veel positieve energie uit ons strategievormingsproces. Wat gaat ons de toekomst brengen?

Er was ook verdriet. Het overlijden van Marcel Lefferts, directeur vanaf het eerste uur, heeft veel impact gehad. Marcel heeft SNB gebracht waar wij nu zijn en wij zullen zijn gedrevenheid, zijn positiviteit en zijn drang naar vernieuwing missen.

SNB is een bedrijf van en voor de waterschappen. Net als de waterschappen hebben wij de ambitie om een circulariteit te realiseren. Daarom staat in onze missie continuïteit in het verwerken van zuiveringsslib met maximale terugwinning van energie en grondstoffen centraal, in combinatie met het minimaliseren van onze milieuvoetafdruk. Wat we daar het afgelopen jaar aan hebben gedaan, heeft u in beknopte vorm in dit digitale jaarverslag kunnen lezen.

De omgeving waarin SNB opereert wordt steeds dynamischer. De markt is volop in beweging en de ontwikkelingen in 2019 zoals het klimaatakkoord, de stikstofproblematiek en zorgen rondom de impact van zeer zorgwekkende stoffen, zullen in 2020 hun weerslag krijgen. Dit leidt tot kansen en bedreigingen waarop we scherp moeten handelen. Ons nieuwe ondernemingsplan gaat hiervoor de kapstok vormen.

Ik wil graag alle medewerkers en stakeholders bedanken voor hun inspanningen in 2019 om van SNB een nog mooier en duurzamer bedrijf te maken. Silvester Bombeeck Directeur

Het gehele jaarverslag is op onze website te downloaden

image