“Met het maken van grondstoffen uit afvalstoffen en het maximaal terugwinnen van energie uit slibverwerkingsproces zijn we op de goede weg om een circulaire economie te realiseren.”

Biobrandstof

Circa veertig tot vijftig ritten per dag

Drie transportbedrijven vervoeren jaarlijks in opdracht van SNB 400.000 tot 450.000 ton ontwaterd zuiveringsslib van RZWI's naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk. Dagelijks verzorgen ruim twintig vrachtwagens zo’n veertig tot vijftig ritten. Daarmee legt het besluit om het slibvervoer voortaan op 100% HVO te laten rijden uit milieuoogpunt veel gewicht in de schaal. Met deze tweede generatie biobrandstof neemt de CO2-emissie gedurende het transport met 90% af.

Hiervoor is er een tankvoorziening voor vrachtwagens op het terrein van SNB gerealiseerd. Deze voorziening is aangelegd door de leverancier van de HVO, brandstofdistributeur Den Hartog, en sinds februari 2019 operationeel. In 2019 is ingezet om het zuiveringsslib van de Brabantse waterschappen te transporteren met HVO. In de komende jaren volgen ook de andere waterschappen.

Energie-optimalisatie

Met de vervanging van twee lagedrukstoomketels door hogedrukstoomketels en het plaatsen van twee tegendrukturbines in de periode 2014 – 2016, verwacht SNB haar energieverbruik fors te kunnen beperken. Dit is ook het geval. Maar de doelstelling is in 2019 echter niet gehaald door wijzigingen in de samenstelling van het zuiveringsslib. In 2020 wordt ingezet op een efficiëntere benutting van beide stoomturbines.

Energieverbruiksindex

Zonnepanelen: de kers op de taart

In 2018 is besloten om op het terrein van SNB een zonnepark aan te leggen, dat jaarlijks circa 2,2 miljoen kWh aan elektriciteit moet genereren. De zonnepanelen zijn midden juli 2019 geplaatst en hebben dat jaar circa 900.000 kWh aan elektriciteit geproduceerd.

Het zonnepanelenpark levert een flinke bijdrage aan de eigen elektriciteitsproductie en dus een milieubesparing op. Een kers op de taart dus!

Einde van de afvalwaterketen = begin van de slibketen

De verduurzaming van de afvalwater- en slibketen stelt de samenleving én SNB voor grote uitdagingen.