Met de productie van bijvoorbeeld biogas en het herwinnen van grondstof veranderen de zuiveringsinstallaties meer en meer in energie- en grondstoffenfabrieken.

Waterschappen hebben daarnaast ook in 2019 bij diverse RWZI’s innovatieve projecten opgezet om de kwaliteit van het zuiveringsproces en daarmee de kwaliteit van het gezuiverd water verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door medicijnresten te verwijderen. Naast deze bewerkingen blijven nog enkele afvalstromen over. Hiervan is zuiveringsslib de belangrijkste.

image

Meer weten over deze en andere innovaties?

Vanuit alle waterschappen zijn er mensen actief in de Energie- en Grondstoffenfabriek. Mooie projecten over de transitie van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen zijn te vinden op www.efgf.nl

Continu afvoeren en verwerken van zuiveringsslib

Maar de huidige stand van de techniek op de RWZI's maakt het (nog) niet mogelijk om het zuiveringsslib volledig te vermijden. Daarom moet het zuiveringsslib dat nog wel overblijft continu worden afgevoerd en worden verwerkt. Dat voorkomt dat het zuiveringsslib, inclusief de daarin aanwezige stoffen zoals zware metalen, medicijnresten, ziekteverwekkers en hormonen, onbehandeld in het milieu belandt en daarmee het milieu en de gezondheid van mensen belast.

Het slibverwerkingsproces

In het verlengde van de circulaire inspanningen op de RWZI’s spant SNB zich ook steeds in om ook het slibverwerkingsproces zo circulair mogelijk in te richten met nuttige toepassingen van reststoffen als vulstoffen. Maar vooral ook door de inzet van reststoffen als nieuwe grondstoffen en het optimaal benutten van de in het zuiveringsslib aanwezige energie.

Reststoffen in zuiveringsslib

Zuiveringsslib bevat uiteindelijk stoffen met positieve en negatieve eigenschappen. Daarnaast bevat het voor ons nog onbekende stoffen.

  • Meststoffen
  • Biomassa = groene energie
  • Zware metalen
  • Hormonen & medicijnresten
  • Organische vervuiling
  • Microplastics
  • Ziekteverwekkers
  • Nog onbekende stoffen

Monoverbranding nog de beste oplossing

SNB verwerkt het zuiveringsslib volgens het principe van monoverbranding. Dit is op dit moment nog de meest effectieve en minst milieubelastende verwerkingsmethode. Maar SNB kijkt ook naar mogelijke alternatieven.

Monoverbranding nog de beste oplossing

SNB verwerkt het zuiveringsslib volgens het principe van monoverbranding. Dit is op dit moment nog de meest effectieve en minst milieubelastende verwerkingsmethode. Maar SNB kijkt ook naar mogelijke alternatieven.