De huidige stand van de techniek maakt het nog niet mogelijk om het zuiveringsslib al volledig op de RWZI’s te verwerken. Daarom moet het zuiveringsslib continu worden afgevoerd en verwerkt. Dat voorkomt dat het zuiveringsslib, inclusief de daarin aanwezige reststoffen, onbehandeld in het oppervlaktewater belandt en het milieu en de gezondheid belast.

SNB bevindt zich daarmee aan het eind van de afvalwaterketen en aan het begin van de slibketen. Die keten zit verankerd in het DNA van SNB en tekent onze historie.

Van afvalstof naar asfalt, betontegel, papier, soda en kunstmest

Tijdens het verwerkingsproces ontstaan er reststoffen. Deze reststoffen worden voor circa 97% ingezet als grondstoffen of als vervangers van grondstoffen in asfalt, betontegels, soda en kunstmest. Hierdoor wordt het waardevolle nutriënt fosfaat hergebruikt als grondstof. Daarmee levert SNB een bijdrage in het sluiten van de fosfaatketen en het beperken van de afhankelijkheid van import van fosfaat.

As

Vulmiddel in constructiematerieel en asfalt

CO2

Witmakers in papier

Natrium

Soda wordt gebruikt in de glasindustrie

Fosfaat

Grondstof voor kunstmest

SNB is in staat om 97% van de vaste reststoffen nuttig te hergebruiken als secundaire grondstoffen in allerlei toepassingen. Deze toepassingen liggen vooral op het gebied van vulstoffen. Er werd in 2019 in samenwerking met partners gewerkt aan hoogwaardigere toepassingen, zoals het terugwinnen van fosfaat ten behoeve van kunstmestproductie en het terugwinnen van ijzer in de vorm van chlorides, die weer gebruikt kunnen worden op de RWZI’s.

% hergebruik van afvalstoffen

Aanpassingen en innovatieve oplossingen

De voortdurend evoluerende verduurzaming van de afvalwater- en slibketen stelt de samenleving en SNB voor grote uitdagingen. Zo zorgen de inspanningen van de waterschappen voor recycling op de RWZI’s voor een veranderende samenstelling en kwaliteit van het zuiveringsslib. Dit vergt aanpassingen in het verwerkingsproces en innovatieve oplossingen aan het begin van de slibketen.

Blik op de toekomst

SNB wil zich goed voorbereiden op de toekomst en flexibel kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de afvalwater- en slibketen.