Dit afvalwater wordt in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van waterschappen zo goed mogelijk gezuiverd en komt dan terug in de natuur. Maar uiteindelijk blijft er nog zuiveringsslib over.

Wat is zuiveringsslib eigenlijk?

Zuiveringsslib is het restafval dat overblijft na de zuivering van het afvalwater in RWZI's. Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische zuiveringsslib. Dit zuiveringsslib is de belangrijkste afvalstof die ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur. Wat overblijft is het ontwaterde zuiveringsslib, een verontreinigde afvalstof.

Wat is zuiveringsslib eigenlijk?

Zuiveringsslib is het restafval dat overblijft na de zuivering van het afvalwater in RWZI's. Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische zuiveringsslib. Dit zuiveringsslib is de belangrijkste afvalstof die ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur. Wat overblijft is het ontwaterde zuiveringsslib, een verontreinigde afvalstof.

Inzameling zuiveringsslib in 2019

ls verwerker van zuiveringsslib bevindt SNB zich aan het eind van de afvalwaterketen en aan het begin van de slibketen. We verwerken ongeveer 30% van al het communaal zuiveringsslib dat Nederland jaarlijks produceert via de RWZI’s.

Verwerking zuiveringsslib per jaar en doorzet

Circulaire bewerking van afvalwater

Het afvalwater komt via de riolering bij de RWZI's van de waterschappen terecht. Daar begint de bewerking. Alle betrokkenen streven ernaar dat die verwerking volledig circulair gebeurt.