SPOOR 3:

Innovatieve scout

We verkennen innovatieve verwerkings­technieken

Omdat de huidige slib­verwerkings­installatie op Moerdijk niet het eeuwige leven heeft, verkent SNB de mogelijk­heden van alternatieve verwerkings­­­technieken nauwlettend. De bestaande installatie kan technisch gezien nog zeker mee tot 2037, stelt SNB in het Ondernemings­plan 2021-2026.

Vervanging eindverwerking

Verlengen van de huidige verwerkingsinstallatie of omschakelen op een innovatieve alternatieve verwerkings­techniek vergt in beide gevallen een voorbereidings­tijd van zes tot acht jaar. Technieken waar SNB nu in ieder geval al nader onderzoek naar gaat doen, zijn superkritisch vergassen en pyrolyse. Daarbij kan zuiveringsslib worden omgezet in bijvoorbeeld biogas, biodiesel, waterstof of biobitumen.

Opwerken van grondstoffen uit zuiveringen

Daarnaast gaat SNB als innovatieve scout de waterschappen, indien mogelijk, ondersteunen bij het opwerken van grondstoffen uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De waterschappen investeren daar in Energie- en Grondstoffabrieken. SNB wil haar kennis en ervaring inzetten om installaties te exploiteren bij de waterzuiveringen voor het opwerken van grondstoffen uit de verschillende afgescheiden stromen.

Gezamenlijk innovatie-/transitieplan

Bovenstaande aspecten gaat SNB verder uitwerken in een gezamenlijk innovatie-/transitieplan. Een dergelijk plan is nodig om duidelijkheid te krijgen waarnaar de afvalwater- en slibketen zich moet ontwikkelen om in 2050 volledig circulair te zijn. Een gezamenlijk innovatie-/transitieplan helpt om de juiste focus en keuzes hierin te maken. «

SNB werkt op verschillende manieren aan het verduurzamen van de slibverwerking. Met name intrinsiek gedreven vanuit de visie en missie van SNB om natuur en mens optimaal te beschermen. Maar ook nieuwe wet- en regelgeving vraagt om verdere verduurzamingsstappen. Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu, heeft hierin een centrale rol binnen de organisatie.

Frank van den Heuvel, Voorzitter Raad van Commissarissen van SNB:

"Opschieten, maar in een verantwoord tempo"