SPOOR 1:

Excellente dienstverlener

We gaan het milieu nog minder belasten

Een maximale energie- en CO2-reductie in combinatie met een minimaal gebruik van hulpstoffen en maximale terugwinning van grondstoffen. Op die manier wil SNB de milieubelasting van het slibverwerkingsproces verder minimaliseren. Dat staat in het Ondernemingsplan 2021-2026.

Streven naar een nog lagere milieubelasting is onder meer van belang met het oog op verwachte strengere overheidseisen aan de emissie naar water en lucht en aan geuremissie, maar komt ook vanuit de intrinsieke motivatie van SNB om zo duurzaam mogelijk zuiveringsslib te verwerken. Hierbij kijkt SNB naar de totale afvalwater- en slibketen omdat binnen die keten sprake is van een grote afhankelijkheid. De hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater bepalen onder meer de prestaties van de rioolwater­zuiverings­installaties. Dit bepaalt weer de hoeveelheid en kwaliteit van het zuiveringsslib in combinatie met de terugwinning van energie en grondstoffen op de zuiveringen.

Keten­samenwerking

Om optimaal in de keten samen te werken is een gezamenlijk inzicht in de effecten van de activiteiten van de rioolwater­zuiverings­installatie en van de slibverwerking nodig. Samen met de waterschappen onderzoekt SNB deze effecten. Hierbij gaat de aandacht uit naar de toenemende vervuiling en wijzigingen in de energie-inhoud. Met de inzichten die dit oplevert wil SNB in samenwerking met de waterschappen zoeken naar de optimale balans tussen de prestaties van de afvalwaterzuiveringen en de slibverwerking.

Excellente dienstverlening aan waterschappen

SNB ziet het vinden van die balans als een van de elementen die bijdragen aan een stabiele en solide bedrijfsvoering, waarmee een excellente dienstverlening aan de waterschappen gegarandeerd is. Een stabiele, betrouwbare en financieel gezonde bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit in de verwerking van slib en dat is dan ook topprioriteit voor SNB. Alleen met continuïteit in slibverwerking ontzorgt SNB de waterschappen optimaal en is minimale milieu- en kostenimpact te realiseren.

Toetreden van nieuwe aandeelhouders

Om de samenwerking in de afvalwater- en slibketen verder te bevorderen en te intensiveren gaan SNB en de huidige aandeelhouders op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Toetreden van nieuwe aandeelhouders zorgt voor meer zekerheid en stabiliteit en vergroot de ondernemingswaarde, zo is de gedachte. Eén van de uitgangspunten voor de toetredingsstrategie is een eerlijke instapprijs en één gelijk verwerkingstarief voor alle aandeelhouders. «

De slibvolumes de komende vijf jaar duurzaam blijven verwerken, dat is een van de uitdagingen waar SNB’s bedrijfsleider Martin L’Annee de Betrancourt zich voor gesteld ziet. Excellente dienstverlening, daar zet hij vol op in.