De toekomst van de slibmarkt in Nederland draait om innovatie. Vernieuwing is noodzakelijk voor het bevorderen van duurzaam­heid, meer wendbaar­heid en flexibiliteit. Tegelijk moet het de huidige kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de bestaande verwerkings­installaties verminderen.

Vanuit deze ambities investeren de waterschappen volop in nieuwe slibverwerkings­technologie, zegt Peter Verlaan. Hij is directeur bij Waterschap Aa en Maas en voorzitter van de Vereniging van Zuiverings­beheerders (VvZB). Deze vereniging werkt samen met de Unie van Waterschappen op alle strategische dossiers op het gebied van afvalwater­zuivering.

“Om duurzaamheid en innovatie te bevorderen moeten we andere keuzes maken”

SNB is duurzamer dan verwacht

Slibverbranding vormt de komende tien jaar nog steeds de hoofdmoot in slibverwerking, voorziet Verlaan. “Maar om duurzaamheid en innovatie te bevorderen zullen we andere keuzes voor verwerking moeten maken in de toekomst. Ook al is SNB veel duurzamer dan we ooit hadden verwacht, dankzij tal van maatregelen. De installatie is nog niet afgeschreven en doet het enorm goed, is nagenoeg energieneutraal en een deel van de CO2 wordt als grondstof ingezet. Op termijn verwacht ik echter dat verbranding geen duurzame route is, voor dit moment wel. Bovendien zijn we nu wettelijk nog verplicht om zuiveringsslib te verbranden”, aldus Verlaan.

Collectieve incidenten­capaciteit

In 2019 ontstond een acute slibverwerkings­crisis toen capaciteit wegviel bij de installatie van AEB in Amsterdam. De waterschappen hebben hieruit de les getrokken dat ze een gezamenlijke regiefunctie moeten hebben. “We gaan een collectieve, direct inzetbare incidenten­­capaciteit van 100.000 ton zuiveringsslib realiseren onder de vlag van de Unie van Waterschappen. Stel dat bij SNB een lijn uitvalt, dan heb je het al over precies die hoeveelheid slibverwerkings­capaciteit. Het is ook de gemiddelde slibproductie van een waterschap. Met zijn 21en willen we dit probleem oplossen. Daarnaast zijn we in gesprek met de rijksoverheid voor calamiteiten­opvang, bijvoorbeeld in de vorm van depots, voor echte calamiteuze situaties die de incidenten­capaciteit te boven gaan.” «

Lenny van Klink van adviesbureau Rebel Group:

“SNB lost een probleem op voor de samenleving”