Voor Van den Heuvel komt als toezichthouder veel van zijn werkervaring samen in zijn rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNB. Zo had hij gedurende zijn loopbaan in het bankwezen met name te maken met financieringen in de sectoren energie, afvalwater en milieu. Als toezichthouder was hij actief als voorzitter van ZLM Verzekeringen en nu nog bij afvalverwerker Saver en Vereniging Eigen Huis.

“SNB moet primair doen waar het goed in is”

De ambities van SNB zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2021-2026. Hoe kijkt u naar dit plan?

“SNB heeft de ambitie om samen te werken. Dat is goed, want noblesse oblige, adel verplicht. SNB is één van de weinige slibverwerkers in Nederland en één van de grootste in Europa. Dan heb je een rol in samenwerking en innovatie. SNB lost een maatschappelijk vraagstuk op en haalt nu veel meer uit zuiveringsslib dan voorheen gebeurde. Wat vroeger als niet herwinbaar afval werd gezien, is nu waardevolle grondstof. Dat is de kernactiviteit van SNB. Als duurzame speler in diverse ketens moet je meegaan met innovatieve ontwikkelingen, klantgericht zijn naar de waterschappen en coöperatief naar de andere partners waar je mee samenwerkt. Dit met de ambitie om een financieel gezonde organisatie te zijn en te blijven. Het gaat om een zakelijke organisatie, een solide en consistente governance en een maatschappelijke meerwaarde. Als idealist, Willie Wortel en ondernemer. Duurzaam, solide en met partners. Dat zie ik terugkomen in het nieuwe ondernemingsplan.”

Frank van den Heuvel is sinds december 2020 President-Commissaris van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). In deze rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNB komt veel van zijn werkervaring samen.

Gedurende zijn loopbaan in het bankwezen had hij te maken met financieringen in de sectoren energie, afvalwater en milieu. Ook bekleedde hij functies op het gebied van governance en public affairs bij onder meer energiebedrijf Delta in Zeeland, dat aandeel­houder is van energie­centrale BMC op Moerdijk en afvalbedrijf Indaver, en bij kennisinstituut TNO.

Ziet u risico’s die de ambities voor de komende jaren zouden kunnen dwarsbomen?

“Voor een fabrieksinstallatie met machines en andere equipment die moeten functioneren is er altijd een operationeel risico. Het is kapitaalintensief, dus moet je ver vooruitdenken en de operatie goed blijven uitvoeren. Daarnaast is er veel wet- en regelgeving vanuit de omgeving, vanuit Den Haag en vanuit Europa. Dat kan altijd leiden tot discussie en verplichte acties. En dan zijn er de ontwikkelingen buiten ons land in de grensgebieden. Je moet deze risico’s en de combinatie ervan goed in de gaten houden. Stel bijvoorbeeld dat er regelgeving komt die aanpassingen in de installatie van SNB vergt, terwijl in het aangrenzend buitenland verwerkers met soepeler regels op het vinkentouw zitten. Dat is een kans maar ook een bedreiging. Daar moet de Directie en de Raad van Commissarissen scherp op blijven. Onder andere met de ervaring die commissarissen vanuit andere activiteiten inbrengen en de Directie op basis daarvan kunnen adviseren.”

Daarnaast ontwikkelt de samenleving zich steeds meer als mondige stakeholder.

“De politieke trend is dat de overheid zich steeds vaker terugtrekt, maar wel steeds meer regels oplegt. In een samenleving die steeds meer van zich laat horen. Nog niet zo lang geleden demonstreerden mensen omdat ze ergens voor waren, nu zijn ze vooral ergens tegen. Dat is een sociologische trend. Lokaal, regionaal en landelijk sta je meer in de kijker, ook al kennen de meeste mensen SNB niet. Dat laatste geeft een bepaalde rust, maar het mag niet leiden tot afwachten. En gelukkig zie ik scherpte bij SNB en haar medewerkers. In dat verband is het bijvoorbeeld mooi dat SNB-directeur Silvester Bombeeck recent bestuurslid is geworden bij de Vereniging Afvalbedrijven. Je moet door alle ontwikkelingen heen laveren en gebruikmaken van de stabiliteit van de kapitaalintensieve sector, de progressie van de technologie en de innovatieve bewegingen. Dat komt steeds terug en moet je steeds wegen.”

De afgelopen periode had meerdere verrassingen in petto. Niet alleen de pandemie, maar ook bijvoorbeeld de plotselinge krapte op de markt voor slibverwerking.

“Daarom moet de reguliere business goed op orde zijn. Dat geeft tijd en ruimte om alert te zijn als er zich plotselinge nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom ook is een goede relatie met andere spelers, landelijk en regionaal, van belang. SNB is als onderdeel van het geheel misschien klein, maar wel relevant. Dan moet je steeds zoeken naar schaaloptimalisatie om de rol te spelen die je vervult in de keten. Dan kun je soms groot en soms overzichtelijk zijn. Het is goed dat in de waterschaps­besturen ook boeren en ondernemers zitten die dezelfde vraagstukken hebben; op te lossen met een zakelijke benadering. Dat voorkomt silo’s, zuilen en een eenzijdige benadering. SNB moet primair doen waar het goed in is. Ondernemend, innovatief en maatschappelijk betrokken. En realistisch zijn en je beperkingen kennen. In mijn tijd in de energiesector wilde de politiek elke dag iets anders. Maar dat is niet verstandig, want energie-, afval- en waterbedrijven, en dus ook SNB, gedijen juist bij een bepaalde consistentie van beleid. Ook om politieke wensen te kunnen bijbenen. De oude Romeinen zeiden het al: festina lente, haast je langzaam. Je moet opschieten, maar in een verantwoord tempo. Daar zit snelheid en urgentie in, maar je moet niet overhaasten. Dat kost draagvlak en geld. Het mag je ambities niet temperen, maar wel inkaderen.” «

Van afvalstof naar grondstof

Door zo duurzaam mogelijk de afvalstof zuiveringsslib om te zetten in energie en grondstoffen.