SNB is bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan 2021-2026 begeleid door Lenny van Klink van adviesbureau Rebel Group. Hij schetst de afvalverwerkings­markt in Nederland en de bijzondere positie van slibverwerking hierin.

De Nederlandse afvalverwerkings­sector heeft mede op aandringen van de overheid de afgelopen tien, vijftien jaar volop geïnvesteerd in state of the art afval­verbrandings­installaties, die nog minstens twintig tot dertig jaar meegaan. Diezelfde overheid vraagt de sector nu afval zo veel mogelijk te recyclen.

Ziehier de paradox waarin de afvalsector is beland. De enige manier om uit die patstelling te geraken is het opstellen van een transitieplan dat een periode van vijftien tot twintig jaar bestrijkt. Dat stelt Lenny van Klink van adviesbureau Rebel, dat wereldwijd actief is op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. “Wat ik in mijn carrière in ieder geval heb geleerd is dat problemen die een lange aanlooptijd hebben, niet met een korte klap zijn op te lossen”, zegt Van Klink.

Verbranden meest duurzame methode

Rebel ondersteunde SNB bij de recente strategieontwikkeling, waarin excellente dienstverlening het uitgangspunt is. “Van daaruit is de keten belangrijk, want je hebt elkaar nodig als je wilt optimaliseren. Wat de nabije toekomst betreft is verbranden op dit moment nog de meest duurzame verwerkingsmethode. Er is nog geen minstens zo goed of beter alternatief. Pas als dat er wel is kun je daarop voorsorteren. Bovendien komen er innovatieve technieken beschikbaar waardoor de verbranding nog verder kan verduurzamen. Dat geldt ook voor het verbranden van zuiveringsslib. Het nieuwe ondernemingsplan van SNB voorziet daarin. Binnen het strategische spoor ‘duurzame ketenbouwer’ zet SNB onder andere in op grondstoffen­terugwinning uit restafval van de slibverbranding.”

Een bedrijf om trots op te zijn

Daarom is het volgens Van Klink van belang nieuwe technologieën nu goed te blijven volgen. “Ondertussen is het zaak om door te ontwikkelen om meer waardevolle stromen uit zuiveringsslib te halen, zoals fosfaat. SNB is een bedrijf om trots op te zijn, het lost een probleem op voor de samenleving, in samenwerking met de waterschappen. Uiteindelijk is intensievere samenwerking op nationaal niveau nodig in de afvalwater- en slibketen om binnen nu en 30 jaar de transitie te kunnen maken naar een circulaire afvalwater- en slibketen. SNB zet hierop in door nadrukkelijk in het nieuwe ondernemingsplan in te zetten op de toekomst via het strategische spoor ‘innovatieve scout’.” «