"Meer nadruk op onze rol als beschermer van mens en natuur"

Het nieuwe ondernemingsplan van SNB geeft de organisatie richting over wat het in de komende vijf jaar wil realiseren, maar is zeker niet in beton gegoten, stelt directeur Silvester Bombeeck. “De slibmarkt is nu dermate dynamisch dat we een open oog houden voor ontwikkelingen binnen de afvalwater- en slibketen, en interessante ontwikkelingen buiten deze keten en wet- en regelgeving. Als het nodig is zullen we op deze ontwikkelingen anticiperen en onze strategie bijstellen.”

SNB maakte van de gelegenheid gebruik om de visie en missie, inmiddels zo’n twintig jaar oud, opnieuw te formuleren. “Het gaat eigenlijk meer om een aanscherping van de statements die we inmiddels zo’n twintig jaar gebruikten”, vertelt Bombeeck. “We benadrukken nog meer de belangrijke rol die wij als SNB spelen bij de bescherming van mens en natuur. In onze visie lichten we uit dat we deel zijn van een keten en we alleen in optimale samenwerking met onze waterschappen en ketenpartners verder kunnen werken aan het sluiten van de afvalwater- en slibketen.”

Het nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2026 kent drie strategische sporen die het fundament vormen van het plan: ‘excellente dienstverlener’, ‘duurzame ketenbouwer’ en ‘innovatieve scout’. “Excellente dienstverlening is nu natuurlijk al een dagelijks streven, maar willen we in de komende jaren nog verder verbeteren. Als ‘duurzame ketenbouwer’ gaan we samen met de waterschappen werken aan het verder verduurzamen van de keten binnen nu en vijf jaar. Dit vraagt om afstemming omdat verduurzaming waar dan ook in de keten effect heeft op de totale keten. Dit betekent dat we nog intensiever samen gaan werken met de waterschappen en overige ketenpartners om optimaal op elkaar te kunnen inspelen.

Als ‘innovatieve scout’ streven we naar een gezamenlijke innovatieagenda. In de komende jaren moet duidelijk worden waarnaar de afvalwater- en slibketen zich moet ontwikkelen om in 2050 volledig circulair te zijn. Een gezamenlijk innovatie-/transitie­plan helpt om de juiste focus en keuzes hierin te maken.” «

image